Left
Right

Imatge corporativa del Centre de les arts del moviment. Selecció Laus 2008

Projecte acadèmic: Centre de les arts del moviment                      Escola: Bau escola superior de disseny

Imatge corporativa del Centre de les arts del moviment.

Selecció Laus 2008

La imatge plasma la idea del centre de les arts del moviment com a un conjunt obert a totes les idees (cercle obert), on la part més important es l’aportació subjectiva pròpia de cada individu (traç no uniforme).

L´última part que conforma la idea és la multiculturalitat i el concepte cosmopolita (colors) en paral·lelisme amb la ciutat de Barcelona.